2. 1. 2012

Avaritia

Avaritia
Riaditeľ Sekcie strategického rozvoja a techniky Ing. Tarábek Tibor bol ešte do októbra managing partnerom v personálno - poradenskej agentúre Recagent. Potiaľ je to všetko v poriadku. Pokým si neuvedomíme, že škandalóznu zmluvu na reláciu s názvom Dobrý flek podpísala RTVS práve s firmou Recagent. Zmluvu na výsostne komerčnú reláciu, ktorá má tú drzosť tváriť sa ako verejná služba a na ktorú má ísť z verejných zdrojov temer 800 tisíc EUR. Už samotný fakt podpisu tejto zmluvy , ponechanie výnosov pre spoločnosť Recagent, je dôvodom, aby generálna riaditeľka okamžite odišla zo svojej funkcie. To, že peniaze idú zo zmluvy zo štátu je legitímnym dôvodom, aby Daniel Krajcer nerobil na Ministerstve kultúry ešte väčšiu hanbu, než ju robí doteraz.
A Tarábek ?
Ten je iba čerešničkou na zhnitej torte.