6. 1. 2012

I'll be back

I'll be back

RTVS: Ceny Festivalu rozhlasovej tvorby 2011

/ posledný riadok, prvé meno /