7. 1. 2012

SSN NEWS

SSN NEWS
Snahy o zlepšenie ekonomickej situácie a rozvoj práce v prospech slovenských novinárov dominoval práci Slovenského syndikátu novinárov (SSN) v roku 2011. Ako pre agentúru SITA povedal predseda profesijnej organizácie žurnalistov na Slovensku Peter Kubínyi, "v roku 2011 sme hľadali cesty a spôsoby, aby sa SSN finančne stabilizoval, čo dominovalo ako hlavná téma na mimoriadnom sneme SSN v máji 2011". Syndikát sa chce zmeniť na modernú mediálnu agentúru. Vyplýva to z jeho novej programovej stratégie na roky 2011 až 2013. Nová stratégia SSN prijatá v máji by podľa Kubínyiho "mala pomôcť zmeniť syndikát na aktívnu profesionálne vybavenú a vedenú mediálnu agentúru. Tá bude s využitím modernej techniky generovať prostriedky na činnosť SSN so zameraním najmä na ochranu práv novinárov, na zvyšovanie profesionálnej a etickej úrovne novinárskej tvorby a na vzájomnú podporu a pomoc vychádzajúcu zo sociálnej solidarity členov," uviedol pre agentúru SITA predseda SSN Peter Kubínyi. Medzi tohtoročné úspechy syndikátu zaraďuje aj vznik Akadémie médií, na ktorý podľa jeho slov syndikát čakal niekoľko rokov. Akadémii médií dala Vláda SR zelenú v lete a už má svojich prvých študentov. Rozbehla sa tiež rekonštrukcia bratislavského sídla SSN - Domu novinárov na Župnom námestí. "Asi najfrekventovanejším slovom na syndikáte v roku 2011 boli - financie. Museli sme urobiť niekoľko krokov, ktoré boleli, využívať možnosti grantov i úveru, racionálnejšie hospodáriť s majetkom. No ešte zďaleka nie sme 'za vodou', následky krízy pociťujeme veľmi intenzívne," dodal pre SITA predseda Slovenského syndikátu novinárov Peter Kubínyi, ktorý však verí, že nová stratégia SSN situáciu zlepší. Snem SSN v máji 2011 dal vedeniu syndikátu právo na založenie Domu novinárov, bez ktorého by organizácia nemohla získať úver v banke. To SSN umožnilo získať čas na uskutočnenie zmien potrebných na ozdravenie a na hľadanie ďalších možností financovania SSN. Na sneme sa tiež hovorilo o programovej stratégii novinárskej organizácie na roky 2011 až 2013, ktorá by mala postaviť Slovenský syndikát novinárov na nohy. Dôvodom zvolania mimoriadneho snemu SSN bola zlá ekonomická situácia. Financie, ktoré organizácia mala, totiž zostávali už len na pár mesiacov jej činnosti. Syndikát združuje v súčasnosti približne 1 700 novinárov a novinár a reportér Peter Kubínyi je na jeho čele od novembra 2010. Členovia syndikátu sa od roku 2010 riadia novým Etickým kódexom Slovenského syndikátu novinárov. Pre prácu novinára sú podľa kódexu hlavné hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadi, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov. Pristúpiť ku kódexu môžu aj členovia iných profesijných organizácií z novinárskej oblasti. Viac o práci SSN možno nájsť na jeho webstránke - http://www.ssn.sk/.
© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.