30. 11. 2012

SSN NEWS

SSN NEWS


Vedením Slovenského syndikátu novinárov (SSN) je od decembra do najbližšieho snemu poverená členka predstavenstva Tamara Valková. Doterajší predseda Peter Kubínyi sa vzdal funkcie na 18. zasadnutí Predstavenstva SSN 23. októbra. Jeho rozhodnutie vzalo predstavenstvo na vedomie.
Funkcie podpredsedníčky sa vzdala Zuzana Krútka. Predstavenstvo následne odvolalo z funkcií všetkých podpredsedov - Katarínu Čižmárikovú, Zdena Cho a Petra Kerlika, a v tajných voľbách zvolilo nových štyroch podpredsedov - Katarínu Čižmárikovú, Petra Kerlika, Petra Kubínyiho a Petra Zemana, s platnosťou odo dňa odchodu súčasného predsedu SSN.Copyright © TASR 2012