28. 12. 2012

Digitalizácia na konci

Digitalizácia na konci
 


Už o tri dni budú vypnuté posledné slovenské analógové televízne vysielače. Posledný deň roka tak bude zároveň aj koncom éry analógového pozemského vysielania na Slovensku, ktorá sa začala ešte v 50. rokoch minulého storočia.
„Skončil sa mimoriadne náročný proces prechodu na digitálne vysielanie, ktorý sa Slovensku podarilo dokončiť v rekordne krátkom čase zhruba troch rokov,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Andrej Holák. Digitálne vysielanie umožňuje mnohonásobne efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra. V jednom televíznom kanáli je totiž možné prenášať niekoľko televíznych programov, pričom pri analógovom vysielaní to bol iba jeden.
V závere roka prestanú vysielať posledné štyri analógové pozemské vysielače regionálnych a lokálnych televízií, a to Bardejovskej televízie, Mestskej televízie Trnava, Televízie Nové Zámky a Kysuckej televízie. Vypnuté tiež budú zostávajúce štyri analógové televízne prevádzače multiregionálnej televízie Markíza.
„Zavádzanie novej digitálnej služby môžeme považovať za jeden z najdôležitejších a najťažších krokov v histórii rádiokomunikácií. Prechod totiž neprebiehal vo voľných, ale v obsadených frekvenčných pásmach,“ zdôraznil A. Holák. Ako dodal, vyžiadalo si to postupné vypínanie pôvodných analógových televíznych služieb, pričom v prechodnom období bola zabezpečená paralelná prevádzka analógového a digitálneho televízneho vysielania.
Prechod na novú technológiu vytvoril priestor pre zvýšenie ponuky vysielaných programových služieb. Programová ponuka pre obyvateľov je už teraz vďaka digitálnemu vysielaniu širšia o dve televízne programové služby a 12 rozhlasových programových služieb. V budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie. Diváci zároveň môžu sledovať vysielanie Jednotky vo vysokom rozlíšení. Zmizli javy ako „sneženie“ a „duchovia“, ktoré sú typické pre analógové vysielanie. Vo všeobecnosti sa zlepšilo aj pokrytie signálom. Teoretické pokrytie verejnoprávneho multiplexu dosiahlo úroveň 97,7 % obyvateľov SR a komerčného multiplexu úroveň 95,6 % obyvateľov SR. Na Slovensku však stále existuje potenciál na zlepšovanie pokrytia obyvateľstva a na zvyšovanie programovej ponuky.
Vypnutím vysielačov sa skončila takmer 60-ročná éra analógového vysielania na Slovensku. Tá sa začala ešte v roku 1953, keď sa z Petřínskej rozhľadne v Prahe uskutočnilo prvé pozemské televízne vysielanie v bývalom Československu. Pravidelné vysielanie sa začalo v roku 1954.Televízne vysielanie v kocke (historické medzníky):

1953 – prvé pozemské TV vysielanie v Československu z Petřínskej rozhľadne v Prahe
1954 – začalo sa pravidelné vysielanie v Československu
1956 – televízne vysielanie na Slovensku odštartovalo zo štúdia ČST Bratislava priamym prenosom vystúpenia SĽUK-u z bratislavského PKO
1970 – začal vysielať 2. program, ktorý bol koncipovaný ako národný – zvlášť pre Česko a zvlášť pre Slovensko
1970 – prvé vysielanie vo farbe z lyžiarskych Majstrovstiev sveta v klasických disciplínach vo Vysokých Tatrách
1973 – začalo sa pravidelné farebné vysielanie na 2. programe, o dva roky neskôr aj na 1. programe
1988 – na 2. programe sa začalo vysielanie teletextu
1988 – bola vypracovaná technická norma, ktorá vytvorila predpoklady pre vysielanie zvukového sprievodu v móde stereo a duo, vo väčšej miere sa takéto vysielanie zvuku zavádzalo až od roku 1992
1990 – prvé lokálne TV vysielania v Košiciach (na frekvencii, ktorú dovtedy využívali sovietské vojská)
1991 – vznikla samostatná Slovenská televízia
1993 – začalo sa samostatné vysielanie Slovenskej televízie na dvoch celoštátnych okruhoch
90. roky – vznikali a zanikali komerčné televízie s regionálnym a multiregionálnym dosahom
1999 – prvé experimentálne digitálne televízne vysielanie na Slovensku
2004 – 2009 – tri pilotné projekty digitálneho vysielania (lokality Košice, Bratislava – Malacky, Banská Bystrica – Zvolen)
2009 – pravidelná prevádzka digitálneho vysielania
2012 – vypnutie posledných analógových vysielačov