21. 8. 2013

RTVS LAW NEWS

RTVS LAW NEWS

 


Novela zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS), ktorú malo ešte v júni predložiť na rokovanie kabinetu ministerstvo kultúry, sa odkladá. Vláda dnes zrušila rezortu túto úlohu.
      Zmena legislatívnej normy mala zaviesť spoločný model fungovania orgánov verejnoprávneho vysielateľa. Okrem generálneho riaditeľa a Rady RTVS by pribudla aj Dozorná rada. Tá by sa z odborného hľadiska venovala ekonomike verejnoprávneho média a Rada RTVS programovým otázkam. Zároveň by sa spresnením požiadaviek na výkon funkcie z hľadiska vzdelania a povinnej praxe zabezpečila kompetentnosť ich členov.
      Hlavným dôvodom zrušenia novelizácie zákona je potreba nanovo definovať parametre služby verejnosti poskytovanej RTVS. Ministerstvo to označuje za zložitý a časovo náročný proces, ktorý si vyžaduje širšiu odbornú diskusiu. Na túto tému chce usporiadať odbornú konferenciu. Závery z nej sa zapracujú do zákona s dôrazom na systém odpočtu, monitoringu a kontroly napĺňania poskytovaných verejnoprávnych služieb. Jeho návrh by sa mal na rokovanie vlády dostať do konca budúceho roka.

 

Copyright © TASR 2013