14. 9. 2013

Duel a 5 proti 5 už neťahajú

Duel a 5 proti 5 už neťahajú
 V septembri došlo k veľkému úbytku divákov  ťažiskových relácií RTVS Duel a 5 proti 5.
Ešte v máji mali podiel okolo 14,5, dnes sa pohybujú okolo 10 %. V štvrtok mal  Duel 113 tisíc divákov, sledovanosť 2,4 % a podiel 10,4% . 5 proti 5 110 tisíc divákov, sledovanosť 2,3 % a podiel 8,9%.