12. 9. 2013

Stanovisko SSN ku kauze nemocnice v Malackách

Stanovisko SSN 

ku kauze nemocnice v Malackách

Slovenský syndikát novinárov je vážne znepokojený situáciou, ktorá sa v poslednom čase týka mediálneho prostredia.
Rozhodnutím  súdu o tom, že televízia Markíza sa má zdržať výroby a vysielania príspevkov  nadväzujúcich  na doterajšie reportáže redaktorky Barbory Demešovej týkajúce sa financovania nemocnice v Malackách, súdna moc na Slovensku  iba  potvrdzuje, že je nezávislá, ale nezávislá na práve a na právach občanov.
Odmietame akékoľvek   zasahovanie  do slobody slova a o tejto situácii budeme informovať naše partnerské organizácie v zahraničí.

Tamara Valková

Slovenský syndikát novinárov