25. 3. 2014

Prezident Slovenskej republiky požiadal o vysielací priestor v RTVS

Prezident Slovenskej republiky

požiadal o vysielací priestor v RTVS

Včera popoludní dostal generálny riaditeľ RTVS Václav Mika oficiálny list z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky so žiadosťou na vytvorenie priestoru vo vysielaní RTVS pre vyhlásenie hlavy štátu Ivana Gašparoviča k nadchádzajúcim prezidentským voľbám.
RTVS požiadala Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky o spresnenie technických, realizačných, ale aj obsahových požiadaviek súvisiacich s prípravou a výrobou tohto typu formátu. Na strane druhej RTVS upozornila na dikciu zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý okrem iného uvádza v paragrafe 15 ods. 10: „Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa odseku 9 a tých, ktoré sú venované kampani podľa odsekov 4 a 5, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta, je počas kampane zakázané.“
Upozornila aj na záväzné Pravidlá volebného vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky, ktoré prerokovala Rada RTVS. V tých sa okrem iného uvádza: „RTVS je pri príprave a vysielaní spravodajských a publicistických programov nezávislá. Vylučuje sa zásah politických, ekonomických, spoločenských a iných lobistických skupín do ich prípravy a vysielania. Okrem organizačných štruktúr RTVS nemá nikto vplyv ani právo rozhodnúť o zaradení alebo nezaradení spravodajského a publicistického programu do vysielania.“ V pravidlách sa tiež uvádza: „Spravodajské aj publicistické programy majú dôležitú informačnú úlohu pred obdobím kampane, počas kampane, ale aj počas volieb. Aj preto nie je možné udalosti zamlčať, no zároveň musí RTVS zabrániť tomu, aby sa stala nástrojom propagácie ktoréhokoľvek kandidáta, prípadne nástrojom na zverejnenie kompromitujúcich informácií o kandidátovi.“
RTVS si vysoko váži prezidenta SR, ako hlavu štátu. Zákonnou povinnosťou RTVS ale je zabezpečiť, aby vystúpenie a obsah jeho posolstva nebol spojený s propagáciou konkrétneho prezidentského kandidáta. RTVS plne zodpovedá za rozsah a dosah svojho vysielania a dodržiavanie zákonov, ako aj interných pravidiel, osobitne počas prebiehajúcej kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky.
V prípade, že dôjde k vzájomnej dohode podmienok vysielania príhovoru prezidenta Slovenskej republiky, RTVS poskytne priestor primeraný hlave štátu a jeho posolstvu občanom SR.

RTVS navrhuje odvysielanie v stredu 26.3.2014 po hlavnom spravodajskom formáte Správy RTVS vo vopred dohodnutom rozsahu. Návrh na uvedený vysielací priestor vychádza zo schválenej vysielacej štruktúry RTVS. Príhovor prezidenta SR by tak bol odvysielaný pred dlhodobo plánovanou záverečnou diskusiou oboch prezidentských kandidátov tak, aby v prípade potreby mali možnosť obaja reagovať na slová súčasnej hlavy štátu.