19. 5. 2014

Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu

Pred Servácom niet leta,
 
po Serváci niet mrazu 


Jednotka lepšie.
Dvojka lepšie. 
Spolu lepšie- 19.40 %  . Hokej !

Markíza  horšie.
TV Doma horšie.
DAJTO  horšie.
Spolu  horšie - 28.90%

JOJ rovnako.
JOJ PLUS rovnako.
WAU rovnako.
SENZI horšie
Spolu horšie - 20.10%

TA 3 lepšie. 

Jednotka - 13.40 % ;
Dvojka - 6.00 % ;
Markíza - 21.30 % ;
TV DOMA - 4.50% ;
DAJTO- 3.10%
TV JOJ – 14.70 % ;
JOJ PLUS- 3.60 % ;
WAU -1.60 % ;
SENZI- 0.20 %
TA 3 - 1.80 %