21. 8. 2014

RADA RTVS

RADA RTVS
 

Bez zmeny financovania verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) nie je možné udržať kvalitné vysielanie RTVS. Ako počas dnešného rokovania Rady RTVS informoval generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, vedenie RTVS pracuje ďalej na svojom zámere dosiahnuť viac zdrojov pre RTVS potrebných na udržanie verejnoprávneho vysielania televízie a rozhlasu na Slovensku. Podľa Miku v súčasnosti už majú pripravený systémový projekt na zmenu financovania. O pláne na zmenu financovania RTVS bude vedenie rádiotelevízie informovať parlament cez Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá na jeho najbližšom rokovaní venovanom. Ak sa RTVS nepodarí zmena financovania, môže sa stať, že niektoré programy RTVS nebude môcť vyrobiť. V súčasnosti už preto podľa Miku uzatvárajú zmluvy prioritne na jednu sezónu a iba vo výnimočných prípadoch na dlhšie obdobie.
Mika od svojho nástupu do funkcie, teda dva roky upozorňuje na potrebu zmeny financovania RTVS, bez ktorej je budúcnosť verejnoprávnej služby divákom a poslucháčom neistá. Konkrétne plány na zlepšenie financovania predstavil Mika s manažmentom odbornej verejnosti a médiám v máji tohto roka. Manažment RTVS považuje zvýšenie koncesií za najviac legitímnu cestu zaistenia budúcnosti pre verejnoprávne vysielanie na Slovensku, ktoré prináša v rozhlase i televízií unikátne programy pre rôzne vekové, etnické či záujmové skupiny. Cestou by mohlo byť zvýšenie koncesií na úroveň, na akú by sa dostali, ak by sa zvyšovali o infláciu. V súčasnosti by takto bol základný mesačný poplatok takmer sedem eur. Na to, aby RTVS získalo pochopenie verejnosti, avizuje priniesť tretí športový kanál a nový program v televízii aj rozhlase. Športová Trojka mala v minulosti oveľa nižšie pokrytie signálom ako vtedajšia STV1 a STV2 a nemala čo vysielať, nemala zaistený obsah. Bez toho, aby RTVS nemalo doriešené tieto dve oblasti, sa však nebude púšťať do oživenia športového kanála, zdôraznil na dnešnej Rade RTVS Mika.
Minister kultúry Marek Maďarič koncom mája pre SITA v reakcii na snahu vedenia RTVS zvýšiť koncesie uviedol, že program verejnoprávnej RTVS sa v poslednom období viditeľne skvalitňuje a po dlhých rokoch je RTVS opäť rešpektované a dôveryhodné médium. "Limitom ďalšieho pozitívneho rozvoja RTVS v zmysle napĺňania jej verejnoprávneho poslania je financovanie. Vzhľadom na pozitíva v programe a manažovaní RTVS považujem za legitímne nastoliť aj otázku primeraného zvýšenia úhrad, od platenia ktorých je úplne alebo čiastočne oslobodených veľké množstvo osôb zo sociálnych dôvodov," napísal minister kultúry koncom mája v svojom stanovisku. Podľa Maďariča by však akékoľvek zvýšenie koncesií "muselo byť sprevádzané ďalšími konkrétnymi programovými záväzkami, ako je napríklad ponúknutie novej programovej služby a podobne".
RTVS tento rok klesli príjmy približne o deväť miliónov eur. Zo zmluvy so štátom dostal pre tento rok 24,5 milióna eur, čo je o tri a pol milióna menej ako vlani. To, čo však podľa Miku verejnoprávne vysielanie na Slovensku najviac ohrozuje, je nízky koncesionársky poplatok. Hlavný zdroj RTVS – úhrady za vysielanie sa desať rokov nezvyšovali a patria k najnižším v Európe. Základný poplatok je 4,64 eura mesačne na jednu domácnosť. “Sme najväčší zamestnávateľ v audiovizuálnom prostredí u nás a zároveň ponúkame unikátne programy, ktoré nevysiela nikto iný na Slovensku, spravodajstvo, šport a vlastnú tvorbu,“ upozornil na rokovaní Rady RTVS Václav Mika.
Ku koncu júla malo RTVS príjmy a výdavky podľa plánovaného rozpočtu. Príjmy boli vo výške viac ako 66,42 milióna eur a výdavky takmer 60,9 milióna eur, obe bez finančných operácií. “Všetko signalizuje, že dodržíme plánované a záväzné ukazovatele,“ okomentoval čísla Václav Mika. RTVS dokončuje práce na rekonštrukcii novej administratívnej budovy v televíznom sídle v Bratislave. Pracovníci z výškovej budovy v bratislavskej Mlynskej doline, ktorá bola desaťročia symbolom verejnoprávnej televízie, sa presťahujú do bývalého zdravotného strediska na jeseň. Václav Mika dnes tiež informoval, že RTVS dostalo ponuku na projekt skultúrnenia sídla Slovenského rozhlasu v Bratislave. Konkrétne by malo ísť o záhradu, či park na streche tzv. obrátenej pyramídy. Projekt zazelenania strechy rozhlasu na voľnočasové i kultúrne podujatia nebude RTVS stáť nič. Zdroje sú z grantu na projekt mladých aktivistov, ktorí už stoja za podobnými projektmi v hlavnom meste. V najbližších dňoch sa začne strecha upratovať. Viac bude o projekte RTVS informovať neskôr.

©2014, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

Správou o činnosti a hospodárení Rozhlasu a televízie Slovenska za I. polrok 2014 sa na dnešnom zasadnutí zaoberala Rada RTVS.
Rozpočet RTVS v kapitole bežné výdavky pre rok 2014 ráta so sumou 109.306.400 eur, čerpanie za I. polrok predstavuje čiastku 45.550.408 eur (41,67%). V položke kapitálové výdavky bolo z plánovanej sumy 11.743.568 eur preinvestovaných 5.850.145 eur (49,82%). Príjmy RTVS v prvom polroku predstavujú sumu 52.449.159 eur, z toho úhrady za službu verejnosti 37.041.882 eur. Evidenčný počet zamestnancov RTVS k 30. 6. 2014 je 1364 osôb.
Na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti (tzv. zmluvy so štátom) predstavovali náklady na pôvodné rozhlasové programy vo verejnom záujme v prvom polroku sumu 1.199.704 eur, na pôvodné televízne programy 7.883.319 eur, na vysielanie do zahraničia 462.626 eur.
Predložený materiál uvádza nárast sledovanosti televíznej Jednotky v prvom polroku. Podiel na tom má spravodajstvo aj nové vlastné projekty, medzi nimi seriál Kolonáda, zábavno-súťažná relácia Čo ja viem, dokumentárny cyklus Fetiše socializmu, nové formáty programov pre deti aj prenosy z významných športových podujatí. Nárast sledovanosti zaznamenala aj televízna Dvojka. STV odvysielala 8023 hodín.
Slovenský rozhlas otvoril rok 2014 novou vysielacou štruktúrou, ktorá jasnejšie profiluje jednotlivé programové služby. Vo vysielaní Rádia Slovensko bolo uprednostnené spravodajstvo vo všetkých formátoch, Rádio Regina posilnilo publicistické žánre v autonómnom aj spoločenskom vysielaní. Podľa tejto správy dosahuje domáca hudobná produkcia vo vysielaní Rádia Slovensko 30%-ný podiel, v Rádiu Regina 50%-ný podiel.
„Z hľadiska sledovanosti televízie sme zaznamenali trendovo nárast vo všetkých parametroch, ako v prime time, tak celodennom priemere, najväčší nárast bol v pásme spravodajstva u všetkých formátov, čo považujem za veľmi priaznivé. Som rád, že väčšina nových premiérových formátov zarezonovala veľmi dobre, seriál Kolonáda alebo zábavný program Čo ja viem. V rozhlase podľa najnovších výsledkov prieskumu zaznamenalo Rádio Slovensko najväčší vzostup a v cieľovej skupine nad 30 rokov je lídrom. Splnili sme všetky záväzné ukazovatele plánu rozpočtu, príjmy sme naplnili a neprekročili výdavky, čo je dôležitý faktor k tomu, aké výsledky očakávame v roku 2014 ako celku,“ povedal pre TASR generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.
„Materiál poukazuje na to, že za prvý polrok by všetky ukazovatele – plnenia programovej služby aj hospodárenia – mali vyjsť pozitívne. Vyzerá to na pomerne priaznivý vývoj, očakávame, ako sa veci vyvinú, pretože mnohé záležitosti, najmä týkajúce sa otázok výroby budú napĺňané aj v druhom polroku. Vývoj je zatiaľ priaznivý, dúfajme, že si RTVS udrží priaznivú kondíciu za celý rok 2014,“ uviedol pre TASR podpredseda rady Martin Kákoš.

Copyright © TASR 2014