1. 12. 2014

Na svätú Katarínu sneh už klope na oblok

Na svätú Katarínu
 
             sneh už klope na oblok
 
Jednotka lepšie.
Dvojka horšie. 
Spolu rovnako - 11.30 % .

Markíza  lepšie.
TV Doma lepšie.
DAJTO  horšie.
Spolu  lepšie- 33.10%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS horšie.
WAU horšie.
SENZI horšie.
Spolu rovnako- 22.80%
TA 3 lepšie. 

Jednotka - 9.70 % ;
Dvojka - 1,60 % ;
Markíza - 24.20 % ;
TV DOMA - 5.30% ;
DAJTO- 3.60%
TV JOJ – 16.60 % ;
JOJ PLUS- 4.40 % ;
WAU -1.40 %;
SENZI- 0.40 %
TA 3 - 1.80 %