26. 5. 2015

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ


Slovenské televízie dostali ďalšie pokuty od Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Dôvodom pre sankcie bolo nesprávne označenie vhodnosti programu pre maloletých, ale aj chýbajúce upozornenie v reklamnom šote.
Vysielateľ TV Markíza si vyslúžil pokutu 4000 eur za to, že v programe Kurz sebaovládania, odvysielanom 12. decembra označil program za nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov. "Obscénne vyjadrovanie v tomto programe však malo viesť k označeniu nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov," vysvetlila hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.
Z rovnakého dôvodu, no vo výške 1500 eur, dostal pokutu aj vysielateľ TV JOJ, konkrétne za pochybenie označenia nevhodnosti relácie v programe Profesionáli z 13. novembra 2014.
Ten istý vysielateľ dostal pokutu vo výške 3500 eur za to, že v dňoch 29.11. a 12.12.2014 odvysielal reklamu na voľnopredajný liek, v ktorej chýbala zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom užívaní lieku a odporúčanie poradiť sa o jeho použití s lekárom alebo lekárnikom.
Vysielateľ TV JOJ, JOJ PLUS A WAU dostal takisto pokutu vo výške 165 eur za to, že neviedol štatistiku o odvysielanom programe programových služieb vrátane podielu nových diel a túto štatistiku nedoručil rade v stanovej lehote.
"RVR na dnešnom zasadaní takisto rozhodla o opodstatnenosti 16 sťažností, ktorými sa zaoberala," informovala Jelčová. Medzi nimi bola aj sťažnosť za reportáž televízie TA3 NAKA v Liptákovej ordinácii, odvysielanej 13. marca 2015 v Správach TA3, ktorú sťažovateľ označil za neobjektívnu. Podobne opodstatnená bola podľa RVR sťažnosť na príspevok Tovar v relácii RTVS Reportéri zo dňa 5. marca 2015. Rada uznala, že v príspevku nebol detský respondent dostatočne uchránený pred stresom z redaktorových otázok.

Copyright © TASR 2015