27. 5. 2015

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a All4films, s. r. o. uzavreli dohodu o podmienkach vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri výrobe a ďalšom využití audiovizuálneho diela s pracovným názvom: “Richard Müller - 55“, počet častí: 1.
Námet: Miro Remo
Scenár: Juraj Šlauka, Richard Müller
Réžia: Miro Remo
Dramaturg za RTVS: Alexandra Gunišová - Ševčíková
Dĺžka jednej časti : 75 minút
Výkonný producent za partnera: Albert Malinovský

Celkový rozpočet výroby AVD predstavuje sumu vo výške 118 100,12 eur vrátane DPH. Celkový koprodukčný vklad RTVS predstavuje sumu 41 187,12 eur vrátane DPH, z toho vecný vklad predstavuje finančnú hodnotu vo výške 6 187,12 eur . Finančný vklad RTVS na výrobu AVD predstavuje sumu vo výške 35 000,- eur . Koprodukčný vklad partnera na výrobu AVD predstavuje sumu vo výške 76 913,- eur

Rozhlas a televízia Slovenska a et cetera group, s.r.o. uzavreli dohodu o podmienkach vzájomnej spolupráce Zmluvných strán pri výrobe a ďalšom využití audiovizuálneho diela s názvom: „Sedem zhavranelých bratov
Žáner: rozprávka
Scenár a réžia: Alice Nellis
Hlavný kameraman: Matej Cibulka
Strih: Filip Issa
Hudba: Vašo Patejdl
Architekt: Peter Čanecký
Minutáž: cca 102 min.
Koproducenti: Honys Motion, s.r.o., Rozhlas a televízia Slovenska
Nakrúcanie: v rokoch 2013, 2014, 2015
Plánovaná premiéra v kinách: 27.5.2015
Termín kontrolnej projekcie v RTVS: 30.9.2015
Producent za Partnera: Katarína Vanžurová
Producentka za RTVS: Ivana Kurincová
Dramaturg RTVS: Magdaléna Glasnerová
Celkový rozpočet výroby Audiovizuálneho diela predstavuje sumu vo výške : 1.912.000,00 EUR bez DPH.Celkový vklad RTVS pri výrobe AVD predstavuje sumu vo výške 191.000 EUR, z toho finančný vklad RTVS pri výrobe Audiovizuálneho diela predstavuje sumu vo výške 36.000.- EUR vrátane DPH a vecný vklad je vyjadrený nasledovne:
Nahrávka hudby v štúdiu SRo (hudobné štúdio, réžia a zvukový majster v SRo) v hodnote 5.000.-€ a mediálne promo vysielané na programových službách RTVS v rámci vlastnej propagácie, spolu 200 spotov v celkovej hodnote reklamného vysielania, po zľave z dôvodu koprodukčného vzťahu s RTVS, v hodnote 150.000 EUR vrátane DPH.
Táto suma sa započítava do vecného plnenia RTVS.