25. 5. 2015

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila licenciu spoločnosti G.I.G. road rescue, s.r.o., na programovú službu Televízia Šurany. Ako už z názvu vyplýva, pôjde o lokálnu televíziu zameranú hlavne na Šurany a spádové obce, kde mesto vykonáva prenesené funkcie v rámci spoločného obecného úradu. TASR o tom informoval René Hruboš, riaditeľ TV Šurany.
„Vysielanie sa bude realizovať prostredníctvom káblových rozvodov v meste Šurany a spádovej oblasti, cez internet, prostredníctvom vybraných operátorov a vysielačom DVB-T. Vysielač by sme chceli umiestniť tak, aby bola pokrytá celá spádová oblasť. Štúdio by malo byť priamo v Šuranoch,“ povedal riaditeľ televízie s tým, že TV by bude prinášať aktuálne informácie z regiónu, oznamy samosprávy a vlastnú tvorbu.
Podľa jeho ďalších slov sú Šurany jedným z mála miest v SR, ktoré ešte svoje médium nemali. „Myslíme si, že vlastná televízia tu už nesporne chýbala. Či, a do akej miery sa podarí naplniť naše zámery, ako i kvalitu a obsah samotného vysielania, závisí od podpory samosprávy aj našich fanúšikov," dodal Hruboš.

Copyright © TASR 2015