29. 1. 2016

RTVS NEWS. Nesmrteľná Kinorama

RTVS NEWS
 
Nesmrteľná Kinorama

Rozhlas a televízia Slovenska a PARTNERS PRODUCTION sa dohodli na zmluve o výrobe audiovizuálneho diela s pracovným názvom: “KINORAMA“, počet častí: 20.

Celkový rozpočet výroby AVD predstavuje sumu vo výške 329 864,40 EUR vrátane DPH.

Celkový koprodukčný vklad RTVS podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy predstavuje sumu 175 760,40 EUR na 20 častí AVD, pričom na jednu časť AVD predstavuje finančný vklad sumu 8 700.- EUR vrátane DPH.

Vecný vklad predstavuje finančnú hodnotu vo výške 1 760,04 EUR na 20 častí AVD, pričom na jednu časť hodnotu vo výške 88,02 EUR.

Finančný vklad RTVS na výrobu 20 častí AVD predstavuje sumu vo výške 174 000,-EUR, vrátane DPH.

Koprodukčný vklad partnera na výrobu AVD podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy predstavuje sumu vo výške 154 104,-EUR vrátane DPH.