25. 1. 2016

Štúrovo pero

Štúrovo pero

 
Štúrovo pero 2016

 
Už len pár dní chýba do termínu podania prihlášok do 22. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2016. Organizátori tohto ojedinelého podujatia pripomínajú, že uzávierka súťaže je 31. januára 2016. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene Milota Torňošová.
Doteraz podujatie malo štyri kategórie súťažiacich. Ide o redakcie stredoškolských a vysokoškolských časopisov a jednotlivci z radov stredoškolákov a vysokoškolákov. Po prvý raz v histórii sa do súťaže môžu prihlásiť elektronické magazíny. Kým kolektívy a jednotlivci sa do súťaže prihlasujú svojimi časopismi a príspevkami, súťažiaci v 5. kategórii pre elektronické magazíny vyplnia online registračný formulár.
Prihlásiť sa môžu len elektronické magazíny študentského charakteru, ktoré majú minimálne dvoch autorov, teda nie súkromné stránky a blogy jednotlivcov. Za elektronické magazíny sa nepovažujú ani oficiálne stránky školy, PDF verzie tlačených časopisov či účty na sociálnych sieťach. Do súťaže sa môžu prihlásiť len magazíny, ktoré v kalendárnom roku 2015 zverejnili aspoň 20 príspevkov (text, video či audio), vychádzajúce v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine.
Súťažiaci v kategórii časopisov môžu prihlásiť na adresu organizátora aspoň dve čísla školských časopisov, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2015. Každé číslo treba poslať v troch exemplároch. Ide o časopisy vychádzajúce v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine. Prihlasujúci v sprievodnom liste uvedie meno šéfredaktora, resp. zodpovedného vedúceho, kontaktnú adresu školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicitu a náklad.
Zámerom podujatia je predovšetkým výmena skúseností medzi mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o žurnalistiku. Aj vďaka Štúrovmu peru našli mnohí súťažiaci uplatnenie v mediálnom prostredí a iných významných oblastiach spoločenského života.
Záverečné dvojdňové vyhodnotenie súťaže sa uskutočňuje v apríli na pôde Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá je jedným z hlavných organizátorov súťaže.
 
©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.