28. 1. 2016

Stanovisko šéfredaktora TRENDU k vyjadreniu tlačového odboru KMV MV SR

Stanovisko šéfredaktora TRENDUV redakcii sme veľmi starostlivo zvažovali, či a ako uvedené zistenia publikovať. Rozhodli sme sa ich publikovať, pretože sme získali informácie z viacerých zdrojov a zistenia, o ktorých sa v nich hovorí, sú mimoriadne spoločensky závažné.
Poskytli sme priestor dotknutým stranám na vyjadrenie a ponúkame ho aj naďalej, aby mohli všetky súvislosti vysvetliť. Máme eminentný záujem, aby sa kauza riadne vyšetrila a verejnosť bola pravdivo informovaná, kto každý bol zapletený do tohto megapodvodu a ako je vlastne možné, že takáto dlhoročná rozsiahla trestná činnosť päť rokov fungovala napriek početným daňovým kontrolám.
Nie je pravda, že tieto informácie sú publikované „bez štipky reálneho základu". Naopak, opierajú sa o zistenia orgánov činných v trestnom konaní a rozsiahle vyšetrovanie, ktoré však ani po deviatich rokoch od prvých informácií štátnych orgánov o tejto trestnej činnosti stále nie je ukončené. Informácie, ktoré sme publikovali, ponúkajú jedno z možných vysvetlení, prečo mohol takýto kolotoč podvodov fungovať. Obvinený hovorí, že viacerí funkcionári štátnej správy spolupracovali s páchateľmi daňových podvodov, často s členmi organizovaného zločinu, za úplatky ovplyvňovali výsledky daňových kontrol a rozhodnutia daňových úradov.
Je vo verejnom záujme, aby bol tento prípad riadne vyšetrený, aktéri spravodlivo potrestaní a aby sa aj v štátnych orgánoch urobili opatrenia, aby takáto trestná činnosť na Slovensku nebola realizovateľná.
Informácie sme publikovali s upozornením, že kľúčovým svedectvom je výpoveď obvineného. Zároveň sme ale poukázali na to, že obvinený výpoveďou vysvetľuje dva roky staré odposluchy polície a že viacero faktov, o ktorých hovorí, sa už potvrdilo a viedlo to k odhaleniu rozsiahleho podvodu.
Vyhrážanie sa žalobami a trestnými oznámeniami považujeme za zastrašovanie, aby sme v odhaľovaní korupcie v štátnej správe nepokračovali. Dotknutí ministri by mali namiesto toho detailne vysvetliť, či prípadne akú úlohu v nej zohrali a či v tejto kauze urobili všetko pre jej dôkladné prešetrenie. Zároveň by mali detailne preukázať svoje majetkové pomery, ktoré v tejto súvislosti môžu takisto vzbudzovať pochybnosti.

Oliver Brunovský
šéfredaktor TRENDU