3. 10. 2016

Konferencia Slovenské pohľady v kontinuite dejín

Konferencia Slovenské pohľady v 

kontinuite dejín
Pre Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu, jeden z najstarších európskych literárnych a kultúrnych časopisov, znamená rok 2016 dve dôležité jubileá. V tomto roku si kultúrna obec pripomína 170 rokov od založenia a 135 rokov od obnovenia vydávania periodika. Pri tejto príležitosti sa literáti a vedci stretnú v utorok 4. októbra v Bratislave na vedeckej konferencii.
      "Poprední literárni vedci, historici, spisovatelia a publicisti priblížia vo svojich príspevkoch historickú genézu vzniku, postupný vývin i súčasnú tvár jubilujúceho periodika, ktoré má neodmysliteľné miesto v súradniciach modernej slovenskej kultúry," informovala Ivana Poláková z Informačného ústredia Matice slovenskej. Všetky príspevky, ktoré na vedeckej konferencii odznejú, budú publikované v zborníku. "Ako hudobný hosť na podujatí vystúpi kapela CABO, ktorá má vo svojom repertoári zhudobnené verše slovenských básnikov," doplnila Poláková.
       Podujatie sa uskutoční v utorok (4.10.) od 10.00 h do 15.00 h v hudobnom salóne Zichyho paláca. Záštitu nad podujatím, ktoré organizuje Matica slovenská ako súčasný vydavateľ Slovenských pohľadov, prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Konferencia sa realizuje s finančným prispením Fondu na podporu umenia.
      Časopis Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu založila kľúčová osobnosť slovenského národného obrodenia Jozef Miloslav Hurban, o obnovenie vydávania sa zaslúžil jeho syn Svetozár Hurban Vajanský.Copyright © TASR 2016

S príspevkami vystúpia:

Mária Bátorová: Pôvodný koncept Slovenských pohľadov na vedy, umenia a literatúry
Miroslav Bielik: Slovenské pohľady a Spolok slovenských spisovateľov
Peter Cabadaj: Slovenské pohľady v časoch zásadných spoločenských zmien
Eva Fordinálová: Vajanský a Slovenské pohľady
Dušan Kerný: Slovenské pohľady v letách 1999 - 2009
Pavol Parenička: Halašove registre Slovenských pohľadov
Vincent Sabík: Slovenské pohľady v 60-tych rokoch
Bystrík Sikula: Chráňme si svoj časopis
Peter Strelinger: Slovenské pohľady - záhady okolo ich ukradnutia z Matice slovenskej v roku 1949 a ich návratu do Matice na začiatku 90-tych rokov Marián Tkáč: 170 rokov pred nami
Igor Válek: Zrkadlenie literárneho (a kultúrneho) života v regiónoch
Tomáš Winkler: Slovensko a jeho život literárny (170. výročie Slovenských pohľadov)