2. 2. 2017

Ústavný súd SR k nesprávnej informácii v televízii Markíza

Ústavný súd SR k nesprávnej 
informácii v televízii Markíza


Ústavný súd Slovenskej republiky považuje za potrebné vyjadriť sa k nesprávnej informácii zverejnenej vo vysielaní televízie Markíza
Vo vysielaní televízie Markíza bola dňa 1. februára 2017 zverejnená nesprávna informácia týkajúca sa rozhodnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd"). Znenie informácie bolo nasledovné: "Plénum súdu dnes na neverejnom zasadnutí zamietlo Matovičov návrh na preskúmanie rozhodnutia parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií."
Ústavný súd považuje za potrebné informovať verejnosť, že na neverejnom zasadnutí pléna dňa 1. februára 2017 sa rozhodovalo vo veci vedenej pod sp. zn. PLz. ÚS 1/2017 o zjednotení odchylných právnych názorov senátov ústavného súdu, pričom tento návrh bol zamietnutý (Tlačová informácia č. 7/2017).
Vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 789/2016 týkajúcej sa návrhu sťažovateľa I. M. na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sa ešte len bude rozhodovať v II. senáte ústavného súdu.