1. 2. 2017

Vyhlásenie študenta Jozefa Repku

Vyhlásenie študenta Jozefa Repku


Ja, Jozef Repka, vyhlasujem, že nikdy som nepodporoval, nepodporujem a nebudem podporovať systémy, ktoré potláčajú práva osôb vzhľadom na ich rasu, národnosť alebo vierovyznanie. Taktiež odmietam rasovú neznášanlivosť a nikdy som sa k takejto myšlienke nehlásil, nehlásim a nebudem hlásiť.