31. 1. 2017

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Slovenská lekárnická komora (SLeK) obnovila vydávanie časopisu Slovenský lekárnik. Koncom februára sa pripravuje jeho druhé vydanie. Išlo o prvý slovenský lekárnicky časopis. Vychádzal v rokoch 1931 až 1951, informovala komora.
Prvé číslo mesačníka vyšlo v januári 1931. Časopis mal podtitulok Úradný časopis Sväzu lekárnikov Slovákov a mal hájiť nielen hospodárske záujmy a požiadavky lekárnikov, ale tiež poukázať na riešenia etických a morálnych problémov lekárnictva. Jeho tradíciu obnovila SLeK v roku 2016, kedy vydala prvé číslo obnoveného časopisu Slovenský lekárnik s podtitulom „odborný časopis slovenského lekárnictva“.
Časopis bude vychádzať dvakrát ročne. Jeho obsah tvoria odborné historické články a unikátne historické fotografie.

Copyright TASR ©2017