30. 9. 2017

Kamera 2017

Kamera 2017Asociácia Slovenských Kameramanov vyhlasuje súťaž KAMERA 2017.
Je to už 8. ročník našej súťaže o najlepší kameramanský výkon. Neváhajte a prihlásujte vaše filmy. Deadline je do 17.10. 2017, 23:59.

Tento ročník budeme ocenovať práce v šiestich kategóriach:
– Hraná filmová tvorba
– Televízny seriál
– Dokumentárny film
– Krátky film
– Reklama a videoklip
– Študentský film

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:
https://goo.gl/forms/VELHkaQ5p05dRMaw2

Podmienky prihlásenia:

Prihlásením diela do súťaže súhlasím s nasledovnými podmienkami organizátorov. Základnou podmienkou účasti na tejto súťaži je, že prihlásené dielo spĺňa kritériá vymedzených druhov a žánrov audiovizuálnej tvorby v tomto štatúte a kameramanský výkon na tomto diele vytvoril(a) kameraman(ka), ktorý(á) je občanom Slovenskej republiky, alebo kameraman(ka) inej národnosti, ktorý(á) má trvalé bydlisko na území SR a svojim tvorivým výkonom participoval(a) na vzniku slovenského audiovizuálneho diela.
Diela môžu prihlásiť producenti. Kameramani, ostatní audiovizuálni tvorcovia, televízni vysielatelia, distribútori a tvorivé umelecké združenia len so súhlasom producentov/majiteľov práv na šírenie audiovizuálneho diela
Prijaté môžu byť diela, ktoré boli vyrobené a majú copyrightové označenie v záverečných titulkoch © 2015 – po termíne uzávierky 25.11.2015, © 2016, © 2017, premiéra do 29.11.2017
Organizátori súťaže sú oprávnení na základe tohto štatútu prijať do súťaže diela poslané cez online formulár s online linkom na screener do termínu 17.10.2017 23:59.
Organizátori súťaže získavajú prihlásením filmu právo na verejnú prezentáciu časti diela počas podujatia.
Po potvrdení prihlásaného filmu organizátormi, je potrebné dodať ukážku v požadovanej kvalite kvôli zostrihu nominovaných filmov počas podujatia.