28. 9. 2017

RVR NEWS

RVR NEWS

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na včerajšom zasadnutí rozhodla o pozastavení konania vo veci pridelenia frekvencií 88,2 MHz Žilina a 101,9 MHz Žilina. Dôvodom je prebiehajúci súdny spor.
      "V praxi to znamená, že v aktuálne vyhlásenom výberovom konaní sa o tieto dve frekvencie nebude môcť uchádzať žiaden subjekt," informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.
      Spomínané frekvencie sú tie, ktoré Rada nepridelila v predošlých výberových konaniach. Žiadatelia o frekvencie, vysielatelia Radio One a Radio Rock, napadli rozhodnutia RVR žalobami na Krajskom súde v Bratislave. "Pokiaľ súd vo veci nerozhodne, Rada frekvencie nemôže prideliť," upozornila Jelčová. Podľa jej slov sa RVR o podaných žalobách dozvedela v utorok (26.9.).


Copyright TASR ©2017