14. 6. 2018

K činnosti Fondu na podporu umenia má patriť i výskum a propagácia kultúr

K činnosti Fondu na podporu umenia má patriť 
i výskum a propagácia kultúry


Činnosť Fondu na podporu umenia (FPU) sa má od septembra rozšíriť o výskumné aktivity zamerané najmä na podporné systémy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Rovnako má do portfólia činností FPU patriť aj propagácia slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Vyplýva to z návrhu novely zákonov týkajúcich sa verejnoprávnych podporných fondov v oblasti kultúry a umenia, ktorú v úvode tretieho rokovacieho dňa 33. schôdze Národnej rady SR predstavila ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).
V prípade návrhu zákona o FPU úprava tiež znižuje počet členov Rady FPU, ktorých menuje a odvoláva minister, a to zo štyroch na troch. Naopak, z piatich na šesť členov sa má zvýšiť počet členov Rady, ktorých minister menuje na návrh profesijných združení. Šiestym takto menovaným členom Rady bude osoba pôsobiaca v oblasti pamäťových a fondových inštitúcií.
Novela takisto zvyšuje z 3 na 3,5 percenta sumu, ktorú z príjmov môže FPU použiť na vlastnú prevádzku. "Fond momentálne spracováva takmer 5000 žiadostí a administruje približne 2800 zmlúv a vyúčtovaní projektov ročne, podporuje aj náročnejšie a komplexnejšie projekty, registruje príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci a vedie register profesionálnych umelcov, čo predstavuje časovo náročné aktivity z hľadiska administrácie i spracovania a vyžaduje si navýšenie personálnych kapacít," ozrejmil rezort kultúry.
Návrh zákona reaguje aj na aplikačné problémy, ktoré so sebou priniesla praktická činnosť všetkých troch podporných fondov – okrem FPU aj Audiovizuálneho fondu (AvF) a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Návrh presnejšie vymedzuje činnosti AvF a FPU tak, aby bolo zrejmé, že časť podpornej činnosti realizujú vo forme tzv. nefinančnej podpory.

Copyright ©TASR 2018