14. 6. 2018

RTVS NEWS

RTVS NEWS
Počúvanosť národnostného vysielania Rádia Patria v parametri "počúval minulý týždeň" sa v priebehu posledného roka stabilizovala na úrovni 100.000 poslucháčov. Na štvrtkovom zasadnutí Rady RTVS o tom informoval riaditeľ sekcie národnostného vysielania v RTVS Attila Lovász.
"Ukazuje to, že v prípade národnostného vysielania sme dominantným národnostným médiom v SR," dodal Lovász a potvrdil kontinuálnu ambíciu "byť v spravodajstve a politickej publicistike primárnym médiom, prítomným všade tam, kde sú väčšinové médiá". Lovász poukázal i na nasedenie, s ktorým sa Patria venovala podozreniam z netransparentného narábania s financiami vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín či prípadu slovenskej školy v Rohovciach. Avizoval i špeciály v letnej štruktúre. "Jeden z nich bude naozaj dôležitý, prvýkrát budeme s vlastným vysielaním na Gombaseckom letnom tábore, multižánrovom festivale, na ktorom sa stretávajú vysokoškoláci maďarskej národnosti," informoval.
Rada RTVS vo štvrtok prerokovala aj zmenu rozpočtu, ktorá primárne súvisí s navýšením zdrojov prostredníctvom dodatku k zmluve so štátom. Členovia rady vyzdvihli fakt, že deväť miliónov eur, ktoré RTVS týmto dodatkom získala, umožní investovať do modernizácie vysielacích a výrobných štúdií v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici a časť prostriedkov (1,5 milióna) pomôže aj rámci výroby televízneho programu.
Rada RTVS sa takisto zaoberala aj prípravou verejného obstarávania, reagujúceho na zvýšené potreby využitia prenosových vozov po spustení tretieho, športového programu. Zámerom verejného obstarávania je vygenerovať v súťaži viacero firiem, od ktorých si bude môcť RTVS na základe rámcovej zmluvy prenajať na konkrétne športové podujatia najvhodnejší prenosový voz. "Prenájom prenosových vozov je ekonomicky výhodnejší model než ich kúpa a ďalšie náklady súvisiace s obslužným personálom," vysvetlil riaditeľ sekcie generálneho riaditeľa RTVS Marek Knut. Podľa jeho slov sa v súčasnosti finalizuje technologická dokumentácia k podmienkam súťaže.
Téme športu sa Rada RTVS venovala i prostredníctvom vyhodnotenia vysielania z hokejových majstrovstiev sveta a informácií o vysielaní z futbalového šampionátu v Rusku.

Copyright ©TASR 2018