10. 6. 2018

Podľa priekumu pred súdom stojí najmenej 66 novinárov a vydavateľov

Podľa priekumu pred súdom stojí najmenej 66 
novinárov a vydavateľov

Na krajských a okresných súdoch sa vedie najmenej 66 súdnych konaní voči vydavateľom alebo priamo novinárom. Vyplýva to z prieskumu Slovenského syndikátu novinárov (SSN) na krajských a okresných súdoch. "Na základe zisteného stavu syndikát ponúkne podporu všetkým novinárom stojacim pred súdom," informoval TASR projektový manažér SSN Jozef Tinka. Syndikát tiež podľa jeho slov pripravuje rokovanie s ministerkou kultúry.
Podľa SSN by novinárov mali v prvom rade súdiť novinári prostredníctvom samoregulačných inštitúcií. Na Slovensku je to Tlačová a digitálna rada Slovenskej republiky, Rada pre vysielanie a retransmisiu a Rada RTVS. Na rokovaní s ministerkou kultúry chce preto syndikát predstaviť koncept mediálneho zákonníka, ktorý má definovať, kto je novinár a kto je subjektom ochrany slobody tlače a spoločensky zodpovedného výkonu tohto povolania.
Výsledky prieskumu ukazujú, že najviac sporov sa vedie voči novinárom, ktorí pracujú pre New&Media Holding, vydavateľa denníka Plus jeden deň a týždenníkov Plus 7 dní a Trend. Spolu 25, takmer 39 percent zo všetkých súdnych sporov proti redakciám na Slovensku. Novinárov súdia celkom na deviatich okresných súdoch a dvoch krajských súdoch, najviac na súdoch Bratislava V a Košice II. Najvyššie požadované odškodnenie predstavuje 66.000 eur.
Typickým javom je podľa syndikátu zdĺhavé konanie. Takmer polovica z aktuálne prebiehajúcich súdov proti novinárom trvá aj niekoľko rokov. Až v 43,7 percenta prípadov ide podľa Ústavného súdu SR o zbytočné súdne prieťahy. Napríklad v Michalovciach súd nedospel ku konečnému verdiktu ani po 17 rokoch, v Partizánskom ani po 16 rokoch. V Košiciach trvá sedem až desať rokov sedem súdnych konaní proti novinárom.
SSN vykonal prieskum na ôsmich krajských súdoch a 53 okresných súdoch. Pýtal sa na doposiaľ neukončené civilné a trestné konania. Na otázky zodpovedali všetky krajské súdy a 48 okresných súdov. Neodpovedali okresné súdy v Bardejove, Bratislave II, Bratislave III, Ružomberku a Žiari nad Hronom, napriek tomu, že ide o ich zákonnú povinnosť.
Syndikát novinárov má zákonnú možnosť vstúpiť do súdneho konania (§ 95 ods. 2 Civilného sporového poriadku) ako osobitný subjekt na strane žalovaného. "Na základe zisteného stavu syndikát ponúkne podporu všetkým novinárom stojacim pred súdom a posúdi petit žalôb z hľadiska precedenčného práva Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré vymedzujú pravidlá uplatňovania slobody prejavu v médiách," uviedol Tinka.

Copyright ©TASR 2018