14. 6. 2018

Poslancov čaká rokovanie o Audiovizuálnom fonde

Poslancov čaká rokovanie o 
Audiovizuálnom fonde

Nové európske pravidlá si vyžiadajú novelu zákona o Audiovizuálnom fonde. Návrh novely, ktorý vypracovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR, dnes poslanci Národnej rady SR prerokujú v úvode rokovania v druhom čítaní. Cieľom zmien zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF) a zákona o audiovízii je podľa MK SR upraviť právne vzťahy v oblasti filmových koprodukcií, a to v súvislosti s tým, že 1. októbra 2017 začal platiť revidovaný Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii. Základným cieľom revidovaného dohovoru je podpora rozvoja medzinárodnej filmovej koprodukcie. Návrh zároveň upravuje viaceré oblasti týkajúce sa činnosti Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dôvodom je vyriešiť problémy, ktoré priniesla prax. Návrh novely upravuje aj pravidlá fungovania Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Copyright ©TASR 2018