27. 9. 2018

Vražda novinára Jána Kuciaka. Spojiť nespojiteľné.

Vražda novinára Jána Kuciaka
Spojiť nespojiteľné

Vyhlásenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky  Andreja Danka k aktuálnym témam 

Vážené dámy, vážení páni  dovoľte mi, aby som sa dnes poďakoval polícii, medzinárodnému tímu, prokurátorom, znalcom, ale aj obhajcom, ktorí sa spoločne podieľajú na objasnení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Považujem to za obrovský posun vo vyšetrovaní. 

Vyzývam, i na základe tohto faktu, na zachovanie zdravého rozumu a slušnosti v spoločnosti. Len tak spoločne dokážeme, že naša vlasť nie je čierna diera, ale fungujúci právny štát. Rešpektujem názor každého občana, ale zároveň prosím o zachovanie rozvahy a to v každej situácii. 

V súvislosti so zajtrajšími demonštráciami v blízkosti Národnej rady Slovenskej republiky si dovoľujem najmä apelovať na skutočnú slušnosť a korektnosť, a to najmä vo vyjadreniach demonštrantov.  Demokracia je založená na tolerancii, zákonnosti a rešpektovaní práv a slobôd všetkých občanov. Vo vypätých spoločenských situáciách musíme mať však všetci dôveru v tento štát. Verme preto spoločne, že sú zadržaní tí skutoční páchatelia a táto vražda bude celá objasnená. 

Dovoľte mi zároveň, aby som sa v druhej časti vyjadril aj k problematike môjho údajného problému so vzdelaním. Stalo sa už akousi tradíciou vo vzťahu k mojej osobe, že vždy keď som na zahraničnej služobnej ceste a bolo tomu tak i teraz, niektoré médiá si začnú voči mne s konšpiračnými hrami. Začali najprv kontaktovať všetkých z mojej minulosti, a to s jediným cieľom. Spochybniť čokoľvek od gymnázia, až po vysokú školu. Spochybniť čokoľvek na mojom vzdelaní. Je mi však veľmi ľúto, že v tejto spoločnosti už nestačia novinárom ani vyjadrenia príslušných autorít. V tejto spoločnosti už nestačia vyjadrenia advokátskej komory, príslušných univerzít, mojich pedagógov. Keďže sa želaná senzácia nekonala, snažia sa teraz akýmikoľvek prostriedkami dostať k mojej práci s jediným cieľom - manipulácií. 

Chcem dôrazne zopakovať, že všetky oprávnené osoby majú prístup k mojej práci. Moja práca nie je a nebola utajená. Mám dostatočné množstvo dokladov o svojom vzdelaní. Pýtam sa však, čo ešte bude nasledovať vo vzťahu k mojej osobe, aby som za každú cenu v tejto spoločnosti bol zdiskreditovaný, obvinený i odsúdený. Odpovede aj dôvody nech hľadá každý sám. V tejto záležitosti však chcem verejne vyhlásiť, že už budem postupovať len v trestnoprávnej rovine.  Vyhlasujem, že som prácu robil pred dvadsiatimi rokmi, a tak musí byť aj posudzovaná. V zmysle príslušnej vtedajšej legislatívy. Ešte raz zdôrazňujem, nič na mojej práci nie je utajené. 

V Bratislave 27. septembra 2018