21. 2. 2019

RVR bude monitorovať spravodajské a publicistické relácie aj mimoriadne diskusie

RVR bude monitorovať spravodajské a 

publicistické relácie aj mimoriadne diskusie


Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) bude od soboty (23. 2.) až do volieb prezidenta SR (16. 3., prípadne 30. 3.) monitorovať spravodajské a publicistické relácie, ako aj mimoriadne predvolebné diskusné programy. Informovala o tom hovorkyňa RVR Ivana Furjelová.
"Rada pre vysielanie a retransmisiu bude vykonávať špecializovaný monitoring, zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane a počas konania volieb," uviedla. Popri plánovanom monitoringu bude rada vysielanie kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb.
Furjelová pripomína, že špecializované diskusné programy s kandidátmi na prezidenta môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom dňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb a končiacom 48 hodín predo dňom konania volieb, teda od 10. januára do 13. marca. Na druhé kolo sa vzťahuje obdobie začínajúce dňom vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb štátnou komisiou a končiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb, teda 28. 3.
Vysielatelia s licenciou však môžu vysielať diskusné programy s kandidátmi na prezidenta SR len v tom prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry schválila rada. Tej musia predložiť projekt najneskôr 25 dní pred začiatkom vysielania programu. O zaradení diskusných programov pred blížiacimi sa voľbami zatiaľ radu informovali vysielatelia TA3, Fun rádia, Rádia Expres a televízie Markíza.
Okrem nich budú diskusné programy s kandidátmi na prezidenta vysielať Jednotka, Rádio Slovensko a Rádio Regina. RTVS musí okrem času na politickú reklamu vyhradiť desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín v televíznom vysielaní. "V prípade druhého kola volieb sú to dve hodiny v rozhlasovom a dve hodiny v televíznom vysielaní," doplnila Furjelová.
Záverečných 48 hodín predo dňom konania volieb platí moratórium. Posledným dňom na vedenie volebnej kampane pred prvým kolom volieb je teda 13. 3., pred druhým 28. 3. Dovtedy je dovolené aj vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízii.
Obmedzené je aj zverejňovanie volebných prieskumov. Tie je zakázané publikovať v období 14 dní pred dňom konania prvého kola volieb až do skončenia hlasovania v deň konania volieb - teda v období od 2. 3. (od 00.00 h.) do 16. 3. (do 22.00 h.). Pred prípadným druhým kolom volieb platí sedemdňový zákaz. Prieskumy bude teda zakázané zverejňovať od 23. 3. do 30. 3.
"Volebné prieskumy musia vysielatelia reprodukovať nezaujato a zverejňovať musia všetky dostupné informácie o prieskume -identifikácia organizácie, ktorá prieskum vykonala, zadávateľ prieskumu, veľkosť reprezentatívnej vzorky obyvateľstva aj výsledky preferencií všetkých kandidátov na prezidenta," upozornila Furjelová.

Copyright © TASR 2019