5. 4. 2019

Rada pre reklamu má dvoch nových členov

Rada pre reklamu má dvoch nových členov

Rada pre reklamu (RPR) má dvoch nových členov. Združenie podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku na svojom výročnom zasadnutí rozhodlo o prijatí spoločnosti MAC TV, s.r.o. a Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA). TASR o tom informovala výkonná riaditeľka RPR Eva Tiko Rajčáková.
Generálny riaditeľ JOJ Group, prezident Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc a nový člen prezídia RPR Marcel Grega sa na užšiu spoluprácu teší. "Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu samoreguláciu vysielateľov. Na Slovensku ustanovuje samoregulačný systém pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie Opčný protokol Rady pre reklamu, ku ktorému sa JOJ Group zaviazala. Naše členstvo v RPR je prirodzeným krokom v záujme konsolidácie všetkých aktivít v našom mediálnom a reklamnom svete," uviedol.
Členstvo rovnako potešilo aj prezidenta ADMA Petra Šurína, podľa ktorého je etický kódex v reklame je pre asociáciu nesmierne dôležitý. "Rozhodli sme sa uchádzať o členstvo, lebo cítime veľkú zodpovednosť voči etike v reklame a veríme, že naše bohaté skúsenosti budeme môcť zúročiť aj v Rade pre reklamu," komentoval. Asociácia združuje 19 profesionálnych agentúr.
Valné zhromaždenie tiež volilo prezidenta RPR. Svoju pozíciu po tretíkrát obhájila Miriam Benčíková-Kušnírová. Budúci rok si bude RPR pripomínať 25. výročie svojho vzniku. "Je to dobrá príležitosť na zhodnotenie toho, ako výrazne sa vnímanie etiky v reklame posunulo vpred a stalo sa trhovým štandardom, o čom svedčí aj vstup nových členov, z ktorého sa tešíme. Veríme, že vzájomnou spoluprácou presadzovanie etických princípov ešte viac posilníme", povedala.
Valné zhromaždenie hlasovalo aj o zložení Arbitrážnej komisie RPR, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky. Okrem doterajších členov bola Komisia doplnená o ďalšieho odborníka z oblasti digitálnej a internetovej reklamy, Mariána Hlinka (Elite Solutions).
Arbitrážna komisia aktuálne pracuje v zložení Andrea Cocherová, Pavol Cvik, Martin Drobný, Oľga Gyarfášová, Marián Hlinka, Radoslav Kutaš, Marcel Lukačka, Maru Mitlíková, Maroš Ovčarik, Miroslava Remenárová, Slavomíra Salajová, Róbert Slovák a Mária Tóthová Šimčáková. V prezídiu budú aj naďalej pôsobiť Andrea Cocherová, Alexej Fulmek, Petra Novotná, Denisa Pernicová, Róbert Slovák, Ľubomír Tuchscher a Jana Venhartová. Medzi čestných členov RPR bol prijatý Martin Ranuša.
Ako uvádza RPR, jej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať myšlienku, aby sa na území SR šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama. Združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – asociácie, zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, ale aj podnikateľské subjekty, ktoré využívajú propagáciu formou reklamy.

Copyright © TASR 2019