1. 7. 2019

TASR SNP75

TASR SNP75

Slovenská republika si koncom augusta tohto roka pripomenie okrúhle výročie jednej z najvýznamnejších udalostí svojich novodobých dejín. V Banskej Bystrici vypuklo 29. augusta 1944 Slovenské národné povstanie (SNP). Vojenské zložky i civilné obyvateľstvo vstúpili do otvoreného boja proti nemeckej okupácii, čím sa Slovensko jasne postavilo na stranu demokracie.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky pri príležitosti 75. výročia vypuknutia SNP pripravuje niekoľko aktivít, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť na historické súvislosti i odkaz povstania pre nasledujúce generácie.
„Pre lepšiu orientáciu klientov budú všetky takéto správy v servise v titulku označené skratkou SNP75. Ponúkneme avíza na pripravované podujatia, reportáže zo spomienkových akcií, priestor dáme historikom i politológom. Už 1. júla spúšťame seriál o partizánskych jednotkách, ktoré pôsobili počas povstania na území Slovenska. Ide o sériu 20 dokumentačných materiálov, ktoré vznikli v spolupráci s Vojenským historickým ústavom (VHÚ) v Bratislave,“ povedal šéfredaktor TASR Marián Kolár.
Doplnil, že správy budú vychádzať počas júla každý pracovný deň vždy o 8. hodine v domácom a regionálnom spravodajskom servise. Ich obsahom bude pohľad na vznik a pôsobenie partizánskych skupín v jednotlivých regiónoch Slovenska a spomienky príslušníkov týchto jednotiek. Tie sú súčasťou dokumentácie v archíve VHÚ.
V auguste TASR vydá v rámci edície seriál reportáží s názvom Vstali z popola. Reportáže vznikajú v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici a sú zamerané na históriu i súčasnosť slovenských dedín, ktoré boli vypálené nemeckými trestnými oddielmi za pomoc partizánom a účasť obyvateľov na odboji.
„Súčasťou správ budú aj fotografie vypálených dedín a fotoreportáže, ktoré zachytávajú život v týchto obciach v súčasnosti. Z týchto záberov vznikne aj fotografická výstava s rovnomenným názvom, ktorej vernisáž je naplánovaná na koniec augusta,“ konštatoval šéfredaktor.
Správy súvisiace s výročím SNP budú zverejnené v samostatnej sekcii SNP75 na spravodajskom portáli TERAZ.SK a webovej stránke www.vtedy.sk. Pohľady historikov na toto obdobie prinesie aj televízia Tablet.TV.

Copyright © TASR 2019