3. 7. 2019

Novým podpredsedom Rady pre vysielanie a retransmisiu je P. Kubica

Novým podpredsedom Rady pre vysielanie a 

retransmisiu je P. Kubica

Rada si dnes v tajných voľbách zvolila nového podpredsedu. Stal sa ním Peter Kubica, ktorý je členom Rady od januára 2019.

Peter Kubica momentálne pôsobí ako publicista. Je autorom viacerých kníh pre deti aj pre dospelých. V minulosti pôsobil ako hovorca a riaditeľ odboru informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávneho kraja.

Peter Kubica bol v Národnej rade SR zvolený za člena Rady dňa 6. 12. 2018 na šesťročné funkčné obdobie, ktoré uplynie dňa 26. 1. 2025. Podľa zákona o vysielaní a retransmisii podpredseda Rady vykonáva kompetencie predsedníčky Rady v dobe jej neprítomnosti.

P.S. Z tvorby

Peter Kubica : Na múre nápis

na múre nápis čosi hlása
nejaké meno neznáme
vraj to bol človek – naša spása
a vraj si ho už nedáme

zvedavý tak sa pýtam ľudu
kto je to? povedz! štátnik? kňaz?
odpoveď mladí poznať budú
len jeho odkaz nepokaz

nebuďme takí smiešne malí
vypusťme blenu z našich žíl
Slovákov tieto ruky hriali
za boha národ pre nás žil

Ďakujeme, že uvádzate zdroj Vami kopírovaných informácií.

http://jozeftiso.sk