19. 5. 2021

HOAX: Nie je pravda, že v SR platí 20-percentná DPH na všetky potraviny

HOAX: 

Nie je pravda, že v SR platí 20-percentná DPH na všetky potraviny

Na prelome apríla a mája 2021 sa na Facebooku šírila tabuľka, podľa ktorej má Slovensko najvyššiu sadzbu Dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny spomedzi štátov Európskej únie (EÚ), a to na úrovni 20 percent. Nie je to pravda, na mnoho základných potravín je totiž uplatňovaná znížená sadzba DPH vo výške 10 percent, čo pre AFP potvrdila Finančná správa SR. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.
DPH je nepriama daň, ktorá sa uplatňuje na tovary a služby vo všetkých fázach dodávateľského reťazca od výroby po predaj konečnému spotrebiteľovi. Podľa §27 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa na Slovensku na tovary a služby uplatňuje buď základná sadzba DPH vo výške 20 percent, alebo znížená sadzba DPH vo výške 10 percent.
Hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská pre AFP uviedla: "Znížená sadzba dane vo výške 10 percent sa uplatňuje na vybrané druhy tovarov a služieb, ktoré sú vymenované v prílohe č. 7 zákona o DPH. Z potravín uvedených v prílohe môžeme spomenúť napríklad mäso, ryby, mlieko, maslo, smotana, jogurt, prírodný med, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, cesnak, pór, kapusta, karfiol, kel, šalát, uhorky strukoviny, zelenina, ovocie, chlieb a iné."
Všetky tovary a služby, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH vo výške 10 percent, sú teda špecifikované v prílohe 7 a v prílohe 7a zákona o DPH. To znamená, že na produkty, ktoré v prílohe 7 uvedené nie sú, ako napríklad sladkosti, alkohol či chlieb a pečivo ohriate z mrazeného polotovaru, je uplatňovaná základná sadzba DPH vo výške 20 percent.
Znížená sadzba DPH sa uplatňuje nielen na mnohé základné potraviny, ale napríklad aj na knihy, tlačené periodiká, noviny, lieky, farmaceutické produkty, okuliarové šošovky či plienky. Slovensko tak nemá v rámci EÚ ani najvyššiu základnú sadzbu DPH ani najvyššiu zníženú sadzbu DPH.
Podľa amerického portálu Tax Foundation, ktorý monitoruje daňové sadzby nielen v Spojených štátoch, ale po celom svete, patrí Slovensko v rámci EÚ skôr k priemeru, čo sa týka základnej sadzby DPH. Všetky sadzby DPH (aj znížené) v členských štátoch EÚ (platné k 1. 1. 2020) sú zverejnené napríklad na stránke Európskej komisie (EK).
Vyššiu základnú sadzbu DPH ako Slovensko majú Maďarsko (27 percent), Poľsko (23 percent) aj Česká republika (21 percent). Najvyššiu sadzbu DPH na potraviny má v rámci EÚ Dánsko, ktoré nerozlišuje medzi základnou a zníženou sadzbou a na všetky tovary i služby uplatňuje fixnú sadzbu vo výške 25 percent. Vyššiu daňovú sadzbu DPH na potraviny ako Slovensko má z krajín EÚ napríklad Litva, ktorá uplatňuje na potraviny 21-percentnú sadzbu DPH.

Zdroj TASR