21. 5. 2021

Za predsedu EPRA bol zvolený Ľuboš Kukliš

Za predsedu EPRA bol zvolený Ľuboš KuklišNa plenárnom zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA) bol vo štvrtok (20. 5.) za predsedu tohto zoskupenia zvolený Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR).
Podpredsedníčkami a podpredsedami EPRA sa stali Stephanie Comey (BAI, írsky mediálny regulátor), Maria Donde (OFCOM, regulátor médií vo Veľkej Británii), Peter Matzneller, (DLM, združenie nemeckých regulátorov médií) a Mari Velsand (Medietilsynet, nórsky mediálny regulátor).
"Nachádzame sa v kľúčovom období z pohľadu kreovania nového prístupu k regulácii obsahu v digitálnom prostredí a je veľmi dôležité, aby skúsenosť a pohľad mediálnych regulátorov zaznievali v prebiehajúcich diskusiách čo najvýraznejšie," uviedol Kukliš v reakcii na výsledok voľby nového vedenia EPRA.
EPRA je profesionálnym zoskupením regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, resp. audiovizuálnych mediálnych služieb. Členmi je 54 regulačných orgánov zo 47 krajín a Európska komisia, Rada Európy, Európske audiovizuálne observatórium a Úrad zástupcu OBSE pre slobodu médií sú stálymi pozorovateľmi platformy. RVR sa činností EPRA zúčastňuje už od roku 1996 ako jej riadny člen. Medzi hlavné priority EPRA na rok 2021 patria nenávistný prejav z pohľadu práva a regulácie, spolupráca v oblasti regulácie online platforiem, umelá inteligencia a jej možné dosahy na reguláciu v budúcnosti.


Copyright © TASR 2021