27. 8. 2021

Nový zákon má znížiť počet povinných výtlačkov

Nový zákon má znížiť počet 
 Portál dotácií Ministerstva kultúry SR
povinných výtlačkov


Do systému evidovania periodických publikácií pribudnú aj webové portály, súčasne sa má znížiť počet právnických osôb, ktorým sa má odovzdávať povinný výtlačok. Smerovať k uvedeným zámerom má návrh zákona o povinných deponátoch a registri v oblasti médií a audiovízie. Predbežnú informáciu o legislatívnej príprave zverejnilo Ministerstvo kultúry (MK) SR na portáli právnych predpisov slov-lex.sk.
"Cieľom predloženého návrhu zákona je reflektovať aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti vytvárania a uchovávania konzervačného fondu a digitálnej depozitnej zbierky, a to nie len prostredníctvom tradičných tlačených publikácií, ale aj prostredníctvom elektronických publikácií a webových portálov," uviedol rezort. "Hlavným zámerom návrhu zákona je aj zníženie počtu právnických osôb, ktorým sa má odovzdávať povinný deponát publikácie, čo prispeje k zefektívneniu procesu budovania konzervačného fondu, ako aj k zníženiu ekonomickej záťaže vydavateľov," dodáva MK o návrhu právneho predpisu, ktorý upraví povinnosti vydavateľov periodických publikácií, tlačovej agentúry a prevádzkovateľov webových portálov.
Súčasťou legislatívnej úpravy bude tiež zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie.Zdroj: TASR