30. 9. 2021

Flexibilnejšie prideľovanie rozhlasových kmitočtov umožní efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra


Flexibilnejšie prideľovanie rozhlasových kmitočtov umožní 
 
 

efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra


Po vyše dvadsiatich rokoch sa mení zaužívaná prax vyhlasovať výberové konania, v ktorých sa záujemcovia môžu uchádzať o voľné frekvencie na rozhlasové vysielanie, len dvakrát ročne. Obvyklé jarné a jesenné výberové konanie s verejným vypočutím žiadateľov v marci a novembri sa odteraz budú konať kedykoľvek v priebehu roka a zrejme aj častejšie než dva razy v roku.

Umožnili to novely zákona o vysielaní a retransmisii, ktoré zrušili povinnosť Rady vyhlasovať výberové konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií prostredníctvom platenej inzercie v dvoch celoštátnych denníkoch. Zrušená bola aj povinnosť Rady zabezpečiť, aby bolo rozhodovanie o licenčných záležitostiach neverejné. „Inzercia bola už v dnešných časoch len administratívnou záťažou, ktorá predstavovala zbytočné výdavky a predlžovala proces vyhlasovania výberových konaní. Prístup verejnosti k rozhodovaniu Rady v licenčnej agende je zas významným krokom k zvýšeniu transparentnosti jej činnosti. Zmeny zákona sme preto maximálne uvítali a hneď preniesli do praxe,“ ozrejmil riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš.

„Budeme pružne reagovať na situáciu na rozhlasovom trhu. Očakávame, že nový prístup umožní flexibilnejšie narábanie s frekvenčným spektrom a využívanie frekvencií bude efektívnejšie,“ ozrejmila ciele Rady jej predsedníčka, Marta Danielová. Častejšie výberové konania s menším počtom zaradených frekvencií by mali byť prehľadnejšie a rýchlejšie. „Najväčším benefitom bude, ak zamedzíme zbytočnému dlhodobému tichu v éteri. Napríklad ak sa vysielateľ vzdá svojej licencie a o sieť jeho frekvencií existuje záujemca, nie je v nikoho prospech čakať na proces ich prideľovania celé mesiace,“ doplnila predsedníčka Rady.

Na prihlásenie sa do aktuálneho výberového konania majú záujemcovia ešte dva týždne. Rada doň zaradila spolu 45 frekvencií, medzi nimi napríklad aj všetky frekvencie celoplošného Rádia Best FM či prešovského SKY RÁDIA, keďže platnosť licencie na vysielanie týchto programových služieb sa po 16 rokoch skončí a zo zákona ju nie je možné viac predĺžiť. „Samozrejme, aktuálni držitelia licencie sa môžu o frekvencie uchádzať opäť a ak uspejú, vo svojom vysielaní môžu pokračovať plynulo bez akejkoľvek zmeny postrehnuteľnej bežným poslucháčom,“ vysvetlila predsedníčka Rady.

Tak ako predošlé výberové konanie, aj novembrové bude nielen verejné, ale aj naživo prenášané. Sledovať bude možné verejné vypočutia žiadateľov o frekvencie aj samotné rozhodovanie Rady o ich pridelení. „Ďalšie výberové konanie plánuje Rada vyhlásiť bezprostredne po uzatvorení procesu prihlasovania do aktuálneho, takže do konca roka môžu byť pridelené všetky momentálne prideliteľné frekvencie,“ uzavrel riaditeľ Kancelárie.