4. 11. 2021

Nové kritériá koncesionárskych poplatkov pre firmy by priniesli 1,7 mil. eur

Nové kritériá koncesionárskych poplatkov 
 

pre firmy by priniesli 1,7 mil. eur


Ministerstvo kultúry (MK) SR navrhuje pri úprave úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) zmenu kritérií pre podnikateľské subjekty tak, aby sa výška poplatku neodvíjala od počtu zamestnancov, ale podľa výšky obratu subjektu. Informuje o tom Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v rámci priebežnej implementačnej správy o plnení opatrení revízie výdavkov na kultúru, v ktorej sa dotýka aj opatrení súvisiacich s RTVS.
Návrh MK je podľa správy ÚHP súčasťou konzultácie rezortu kultúry s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR v rámci prípravy zákona o podpore podnikateľského prostredia. "Nový spôsob výberu úhrad od podnikateľov by do rozpočtu RTVS priniesol približne 1,7 milióna eur navyše," upozornil ÚHP.
Útvar Ministerstva financií (MF) SR v priebežnom hodnotení implementácie opatrení navrhovaných v roku 2020 v revízii výdavkov na kultúru upozornil na to, že sa doteraz nenaplnili opatrenia zamerané na stabilizáciu financovania RTVS. "V lete 2020 bola zriadená dočasná pracovná skupina pre stabilizáciu verejnoprávneho vysielateľa, v rámci ktorej sa uskutočnili tri stretnutia. Ako o najschodnejšom modeli sa diskutovalo o navýšení úhrady za služby verejnosti, následne bola úloha pozastavená," upozornil ÚHP. Odporúča obnoviť diskusie o modeli udržateľného financovania RTVS.
Na riešenie nastavenia systémového financovania RTVS apeluje aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vo svojej aktuálnej správe, ktorá sa týkala kontroly zmluvných vzťahov a hospodárenia RTVS. Národná kontrolná autorita poukazuje na to, že súčasný systém i výška koncesionárskych poplatkov predstavuje nedostatočný a v prípade plnenia zákonných povinností a rozvoja RTVS dlhodobo neudržateľný model.
Zdroj: TASR