9. 11. 2021

VOJNA o ovládnutie RTVS! Kultúrny výbor konštatoval, že Rada RTVS si neplní povinnosti ustanovené zákonom o RTVS

VOJNA o ovládnutie RTVS!

Kultúrny výbor konštatoval, že Rada RTVS si neplní povinnosti ustanovené zákonom o RTVS
Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá konštatuje Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) si neplní povinnosti ustanovené zákonom o RTVS, podľa ktorého Rada RTVS dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami RTVS a plní úlohy kolektívneho orgánu pri nakladaní s jej majetkom. Urobil tak na základe záverov správy Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Zmluvné vzťahy v RTVS, s ktorými sa stotožnil a vzal na vedomie. Vo svojom uznesení, ktoré prijal dnes, zároveň odporučil parlamentu, aby konštatoval rovnaký záver. Uznesenie agentúre SITA poskytla tajomníčka výboru Jana Valachová.

Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová pre agentúru SITA uviedla, že RTVS sa nestotožňuje so závermi výboru v súvislosti s výsledkami kontroly hospodárenia v RTVS podľa správy NKÚ SR. „Formulácie v uznesení Výboru považuje za účelovú dezinterpretáciu protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR ‚Zmluvné vzťahy v RTVS‘,“ vysvetlila.

Zdroj: SITA