26. 7. 2022

Na post riaditeľa TASR kandidujú V. Puchala, R. Borsík a P. Pavlík

Na post riaditeľa TASR kandidujú
 

 V. Puchala, R. Borsík a P. Pavlík


Kandidátmi na generálneho riaditeľa (GR) Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) sú Vladimír Puchala, Rastislav Borsík a Pavol Pavlík. Ich verejné vypočutie sa uskutoční 24. augusta. Po utorkovom otváraní obálok s prihláškami kandidátov to oznámil predseda Správnej rady TASR Jozef Bednár.
Kandidáti mohli podávať prihlášky do 15. júla. "Do stanoveného termínu sme prijali tri obálky s prihláškami, v utorok popoludní sme ich otvárali v prítomnosti notárky. Po kontrole sme konštatovali, že všetci prihlásení kandidáti splnili podmienky stanovené vo výzve a budú pozvaní na verejné vypočutie," uviedol Bednár. "Termín verejného vypočutia je stanovený na stredu 24. augusta o 9.00 h. Uchádzači na ňom predstavia svoj projekt riadenia a rozvoja TASR, rovnako tak budú odpovedať na doplňujúce otázky," dodal.
Generálneho riaditeľa TASR volí správna rada agentúry verejným hlasovaním, úspešný kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov správnej rady. Ak žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov nezíska, do piatich dní sa uskutoční druhé kolo voľby. Postupujú doň len tí kandidáti, ktorí v prvom kole získali aspoň jeden hlas.
Mandát GR TASR trvá päť rokov, možno ho zvoliť opakovane, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Vladimírovi Puchalovi, ktorý sa uchádza o opätovný mandát, vyprší aktuálne funkčné obdobie na začiatku septembra.


Zdroj: TASR