7. 7. 2022

Príspevky autorov a umelcov do umeleckých fondov sa majú zrušiť

 Príspevky autorov a umelcov do

Portál dotácií Ministerstva kultúry SR

 umeleckých fondov sa majú zrušiť

 

Ministerstvo kultúry SR pripravuje návrh na zrušenie príspevkov vo výške dvoch percent z hrubých príjmov, ktoré autori a výkonní umelci odvádzajú umeleckým fondom. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o umeleckých fondoch, ktorú rezort kultúry predložil do pripomienkového konania. Odvodová povinnosť do umeleckých fondov by sa mala zrušiť aj pre dedičov autorských práv. „Zámerom je zlepšenie podmienok pre umeleckú obec, ktorá považuje príspevky do umeleckých fondov za dodatočné zaťaženie ich príjmov," uviedol rezort.

Autori a výkonní umelci odvádzajú umeleckým fondom príspevok vo výške dvoch percent z ich hrubých príjmov. Dedičia autorských práv odvádzajú umeleckým fondom príspevok vo výške troch percent, resp. piatich percent z výšky ich celkových ročných hrubých príjmov. Vzhľadom na negatívne dopady pandémie rezort kultúry príspevky autorov a umelcov do umeleckých fondov zdobrovoľnil a príspevky dedičov autorských práv do umeleckých fondov znížil. Tieto opatrenia sa však uplatňujú len v období od 21. mája 2020 do 31. decembra 2022.

Zdroj: SITA