7. 7. 2022

V Projekte systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2019 – 2021 sa uskutočnili všetky plánované činnosti

V Projekte systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR 

Portál dotácií Ministerstva kultúry SR

na roky 2019 – 2021 sa uskutočnili všetky plánované činnosti

 

V Projekte systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021 boli pri zohľadnení možností rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR vykonané všetky plánované činnosti. Projekt pokračuje ďalej a v rámci jeho ďalšej realizácie bude potrebné dokončiť sklad na rozmnožovací zabezpečovací materiál. Rovnako bude potrebné dokončiť medzisklad, vlastné inšpekčné pracovisko, ale aj archívne pracovisko Slovenského filmového ústavu (SFÚ), určené na prácu s digitalizovaným archívnym materiálom. Tieto činnosti neboli v rokoch 2019 až 2021 zrealizované pre nedostatok finančných prostriedkov. Uvádza sa to v Správe o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021, ktorý v stredu vzala vláda na vedomie.

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky si kladie za cieľ chrániť a obnovovať kinematografické a audiovizuálne diela. Zároveň ich chce postupne sprístupňovať verejnosti. Jedným z cieľov je tiež zabezpečenie vhodných, normám zodpovedajúcich, ukladacích priestorov pre audiovizuálie a sprievodné dokumenty. Týka sa to ako ošetrených materiálov, tak aj neošetrených a nediagnostikovaných materiálov.

 

Zdroj: SITA