6. 7. 2022

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Župné ozveny: január 2022 - Nitriansky samosprávny kraj - Hlásne trúby
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje zlepšiť komunikáciu s obyvateľmi regiónu. Poslanci chcú, aby krajské noviny s názvom Župné ozveny boli pre čitateľov atraktívnejšie.
Pripravovaná mediálna koncepcia NSK počíta s viacerými opatreniami. Chce zefektívniť využívanie webovej stránky NSK i sociálnych sietí. Najväčšie zmeny sa majú týkať Župných ozvien, ktoré vychádzajú v slovenskej aj maďarskej jazykovej mutácii. Kraj ich chce zmeniť z mesačníka na dvojmesačník. Ten má mať viac strán i vyššiu kvalitu.
Namiesto štyroch strán bude vychádzať na ôsmich a na kvalitnejšom papieri. "Vďaka zvýšeniu počtu strán sa, okrem informovania o bežných problémoch, môžeme viac venovať aj odpovediam na otázky a problémy občanov a ďalším témam, pre ktoré doteraz nebol priestor," uviedla krajská poslankyňa Helena Bohátová.
NSK vydáva Župné ozveny v náklade 282.300 výtlačkov, čo zodpovedá počtu domácností v kraji. Náklady na grafickú úpravu, tlač a distribúciu po zmenách v periodicite, zvýšení počtu strán a zlepšení kvality papiera môžu dosiahnuť sumu necelých 160.000 eur. Kraj uvažuje aj o online verzii Župných ozvien zverejnenej na webovej stránke NSK. "V dnešnom svete je mediálna sféra mimoriadne dôležitá. Verejnosť by mala byť o našej činnosti informovaná oveľa kvalitnejšie ako doteraz," skonštatovala podpredsedníčka NSK Eva Antošová.


Zdroj: TASR