1. 8. 2022

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS 

 Tlačová informácia


Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa od pondelka mení na Radu pre mediálne služby. Štruktúra orgánov štátneho regulátora v oblasti audiovizuálnych služieb ostáva zachovaná, rozširuje sa však pôsobnosť dohľadu i portfólio kompetencií. Zmeny vyplývajú z nového zákona o mediálnych službách, ktorý v pondelok nadobudol účinnosť.
"Okrem oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sa pôsobnosť štátnej regulácie týka po novom aj platforiem na zdieľanie obsahu," upozornila na jednu z výrazných zmien hovorkyňa rady Lucia Michelčíková. V taxatívne zákonom vymedzených prípadoch, napríklad pri obsahoch napĺňajúcich znaky detskej pornografie, extrémistického materiálu či podnecujúcich k teroristickým trestným činom, bude mať rada možnosť aplikovať mechanizmy, ktoré majú zamedziť šíreniu takýchto nelegálnych obsahov na platformách.
Mení sa taktiež forma rozhodovania regulátora, deväťčlenné plénum rady bude rozhodovať iba o prideľovaní rozhlasových frekvencií, o zásadných majetkových a personálnych zmenách vysielateľov či o niektorých odvolaniach. Sťažnosti na obsah vysielania budú posudzovať vytvorené trojčlenné senáty rady. "Niektoré rozhodnutia administratívno-technického charakteru, ako napríklad autorizácie programových služieb a ich zmeny, prejdú do agendy kancelárie rady," dodala hovorkyňa. Podrobnosti určí nový štatút a rokovací poriadok rady.
V prípade rozšírenia kompetencií upozornila na to, že regulátor bude mať právomoc vydávať vykonávacie predpisy, spresňujúce zákony. "Príkladom je vyhláška regulujúca zvukovú intenzitu reklamy, ktorú doteraz vydávalo ministerstvo kultúry," priblížila.
Poukázala tiež na to, že zákon dáva väčší priestor samoregulačným orgánom dohliadajúcim na určitú oblasť, činnosť alebo obsahovú službu v pôsobnosti zákona. "Ak sa samoregulačný orgán nebude sporným obsahom zaoberať, rozhodne v zjavnom rozpore so svojím kódexom alebo zákonom či udelí neprimerane nízku sankciu, bude konať rada," vysvetlila Michelčíková a doplnila, že rada bude posudzovať aj spomenuté kódexy a viesť evidenciu samoregulačných orgánov. "Takisto bude koordinovať medzisektorovú komisiu na ochranu maloletých, ktorej vznik iniciuje zákon a ktorá má pôsobiť v oblasti ochrany maloletých pred škodlivým mediálnym obsahom," dodala.

Copyright  © TASR 2022Ľuboš Blaha - Najnovšie články


Krajský súd v Bratislave v júli potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I., ktorý v marci poslancovi Ľubošovi Blahovi (Smer-SD) nariadil zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých tvrdení o prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Ako informoval odbor komunikácie prezidentskej kancelárie, krajský súd v plnej miere súhlasil s odôvodnením vydaného neodkladného opatrenia a potvrdil, že v predmetných výrokoch poslanca Blahu absentuje vecná, racionálna argumentácia, prípadne akákoľvek snaha o vysvetlenie a preukázanie tvrdených skutočností. Poslanec na adresu hlavy štátu opakovane uviedol, že je vlastizradkyňou, agentkou cudzích mocností alebo, že má byť ovládaná Spojenými štátmi.
„Ani v politike nie je sloboda prejavu bezbrehá a nie je možné ňou prikrývať hrubé lži a urážky. Verím, že tento verdikt pomôže našej politickej kultúre a vezmú si ho za svoje všetci, pre ktorých sa osočovanie stalo bežným politickým nástrojom," povedala Čaputová.
Zákaz šírenia nepreukázaných tvrdení podľa rozhodnutia súdu nie je obmedzený len na sociálne siete, ale na akékoľvek verejné vystúpenia alebo komunikáciu. Rozhodnutie podľa stanoviska prezidentskej kancelárie zároveň potvrdilo európsku judikatúru, podľa ktorej politici a verejne činné osoby síce musia akceptovať vyššiu mieru verejnej kritiky ako iní občania, ale aj v rámci politického súboja existujú isté hranice, ktoré pri nej nemožno prekročiť. Týmito hranicami sú napríklad bezdôvodné obviňovanie zo spáchania závažných trestných činov a samoúčelné urážky postavené na klamstvách.
Podľa zástupcu advokátskej kancelárie zastupujúcej prezidentku Taylor Wessing Jána Lazura slovenské súdy potvrdili, že spôsob, akým Ľuboš Blaha vykonával slobodu prejavu nebol súčasťou legitímneho politického dialógu a protiprávne zasahoval do práv prezidentky. Doplnil, že rozhodnutie krajského súdu fakticky podporuje odôvodnenosť rozhodnutia prevádzkovateľa sociálnej siete Facebook trvalo zrušiť stránku Ľuboša Blahu.

Blaha v reakcii skonštatoval, že namiesto toho, aby prezidentka riešila rekordné zdražovanie, plynovú krízu či vládny chaos, ona útočí na slobodu slova opozičných poslancov. „Je to malicherné, úzkoprsé a detinské," vyhlásil poslanec. Zároveň pripomenul, že Zuzana Čaputová dlhodobo pracovala pre mimovládku Via Iuris, ktorá bola podľa neho výdatne podporovaná zo strany americkej ambasády či Nadácie otvorenej spoločnosti. „Po nástupe do funkcie vo svojich zahraničnopolitických stanoviskách kopíruje posolstvá americkej administratívy, čo sa ukázalo napríklad pri schvaľovaní nevýhodnej obrannej dohody s USA či pri podpore vojnového štvania proti Rusku," uviedol Blaha s tým, že veľké množstvo ľudí na Slovensku nadobudlo legitímne presvedčenie, že prezidentka Čaputová neháji záujmy Slovákov, ale Američanov. „Ak ich chce Čaputová všetkých žalovať a umlčať, nech sa páči, tešíme sa na milióny žalôb," dodal poslanec.

 

©2022 Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.