30. 8. 2022

Stanovisko ÚŠP k sérii článkov týždenníka Plus 7 dní

Stanovisko ÚŠP k sérii článkov 

 Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR - STANOVISKO ÚRADU ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY  GP SR K ÚDAJNÝM MANIPULÁCIÁM V TRESTNOM KONANÍ Ako vedúci prokurátori Úradu  špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „ÚŠP“) sme si

týždenníka Plus 7 dní


Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR zaregistroval v poslednom období mimoriadne vysoký záujem týždenníka Plus 7 dní o prípady, ktoré sú v jeho vecnej pôsobnosti, avšak o týchto informuje (predovšetkým jeho dve redaktorky) jasne jednostranne a neobjektívne, keďže informácie čerpá predovšetkým, alebo takmer vylúčene od obvinených osôb a ich obhajcov, ktorí v týchto kauzách figurujú. V niektorých prípadoch sú pritom články koncipované výslovne útočne proti niektorým prokurátorom, ale i sudcom, kde sú opäť prezentované informácie len jednostranne, pričom ich zjavným cieľom je spochybniť prácu prokurátorov ÚŠP a závažné kauzy pod ich dozorom.
Vzhľadom na fakt, že takéto články sú spracované bez vyjadrenia alebo stanoviska ÚŠP, alebo NAKA, resp. články sú spracované bez znalosti obdobných postupov v praxi a príslušnej právnej úpravy, tak v konečnom dôsledku sú tieto príspevky prezentované neobjektívne, zaujato a zavadzajúco. V niektorých prípadoch sú síce články obohatené o komentáre rôznych odborníkov (o ktorých objektivite možno tiež pochybovať), ktorí sa však k tiež k problematike vyjadrujú bez znalosti spisového materiálu a všetkých relevantných skutkových a právnych okolností prípadu.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR plne rešpektuje verejný záujem na týchto trestných kauzách, ktoré rezonujú v spoločnosti, ale súčasne nepovažuje za korektné, pokiaľ sú tieto prípady prezentované len z pohľadu obhajoby, bez toho, aby boli tento konfrontovaný aj s rozhodovacou činnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdov. V niektorých prípadoch sú dokonca vyjadrenia obvinených prezentované ako fakty, hoci tieto boli počas trestných konaní opakovane menené, spochybnené, alebo úplne vyvrátené. Taktiež bývajú v menovanom týždenníku spochybňované postupy a rozhodnutia Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, ktoré sú pritom v praxi úplne bežné (a to aj na iných súčastiach prokuratúry), nie sú ničím výnimočné a predovšetkým, ktoré neboli spochybnené ani súdmi (a to na viacerých úrovniach).
V nadväznosti na vyššie uvedené Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR dáva do pozornosti fakt, že predmetné trestné kauzy ešte s najväčšou pravdepodobnosťou čaká dokazovanie na súde, kde má prístup aj široká verejnosť (vrátane novinárov), a preto až tam vznikne skutočný, najmä právny, priestor na prijatie záveru, či obhajoba obvinených je relevantná, alebo nie je.