5. 9. 2022

Časopis Slovenská reč oslavuje 90. výročie

 Časopis Slovenská reč oslavuje 90. výročie

Скачать Slovenská reč 2015 №05-06 [PDF] - Все для студента

Časopis Slovenská reč oslavuje 90. výročie. Prvé číslo najstaršieho slovenského jazykovedného časopisu vyšlo v septembri 1932. Vznik časopisu inicioval predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach Ján Petrikovich. Na založenie prvého slovenského lingvistického časopisu vyčlenili z miestneho matičného výboru 30-tisíc československých korún. Podnetom na založenie takéhoto periodika bol najmä nevyhovujúci stav vo verejnom priestore po vzniku prvej Československej republiky. V tlačovej správe to uviedol Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Zakladatelia časopisu považovali za najväčší problém stupňujúce sa počešťovanie spisovnej slovenčiny – kým pred vznikom republiky upozorňovali na nevyhnutnosť odstraňovať zo slovenčiny hungarizmy, po jej vzniku si za hlavný cieľ určili chrániť slovenskú väzbu pred bohemizmami, ale aj pred germanizmami, ktoré do jazyka prenikali práve prostredníctvom novinárskej češtiny,“ vysvetlil Gladiš.

Okrem Petrikovicha sa na vzniku časopisu výrazne podieľali aj jazykovedec a referent Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine Henrich Bartek a básnik, spisovateľ a rozhlasový pracovník Anton Prídavok. Prídavok okrem toho vydavateľsky pokryl prvých desať čísel časopisu, od septembra 1932, až po jún 1933. Následne vydávanie periodika prevzala Matica slovenská v Martina a od roku 1950 vydával Slovenskú reč Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Zdroj: SITA