8. 9. 2022

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
Rada vyhlásila prvé tohtoročné výberové konanie na obsadenie voľných  rozhlasových frekvencií | Správy | Radia.sk - slovenský éter online
Rada pre mediálne služby (RpMS) na svojom stredajšom zasadnutí uložila dve sankcie a začala jedno správne konanie. TASR o tom informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.
RpMS uložila dve sankcie vo forme upozornenia na porušenie zákona. Išlo o vysielateľa Gallery Group, ktorý v súvislosti s vysielaním programovej služby JAZZ nepodal v zákonnej lehote návrh na zápis činnosti do obchodného registra.
Druhé upozornenie smerovalo vysielateľovi C.E.N. v súvislosti s programom TA3 Tak takto?! z 22. februára. "V ktorom odzneli kritické vyjadrenia a jednostranné názory na pôsobenie USA, resp. NATO v rámci zahraničnej politiky dotýkajúce sa konfliktu na Ukrajine a vyjadrenia vyznievajúce v prospech Ruska bez kritického zhodnotenia ruských požiadaviek v tejto veci, pričom tieto neboli zo strany moderátorky náležite dopĺňané ani korigované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu," spresnila Michelčíková.