22. 8. 2005

BREAKING NEWS-STV

BREAKING NEWS-STV
Podľa úplne dezinformovaných kruhov z STV by sa mali novými moderátorskými dvojicami spravdajstva , ktoré sú podľa vyjadrenia Richarda Rybníčka z roku 2004 nemoderné, mali stať :
Hargašová*-Bajaník Majeská-Susko
* cca .150.000.Sk / mesačne z našich daní.
Na na to súkromné televízie nemajú- neoplatí sa...