24. 8. 2005

Jeden krok vpred, dva nazad

Jeden krok vpred, dva nazad
Rozhlasová rada nezaradila Rezníkovu prihlášku na voľbu generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu , pretože nesplnil podmienky na účasť v súťaži .
Vo svojej prihláške neposlal vyhlásenie, že jeho kandidatúra nie je v konflikte záujmov.
Vyhlásenie bolo jednou z podmienok zaradenia do súťaže. Formálne sa postup Rady javí ako správny, ale tento krok je krokom z blata do kaluže.
Keďže Jaroslav Rezník je stále generálnym riaditeľom Slovenského rozhlasu automaticky podmienka predkladať vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov odpadáva. Rada sa chcela šikovne vyhnúť sporu , či Rezník môže vôbec kandidovať.
Zdá sa, že voľbu generálneho riaditeľa Rada zmrvila už na začiatku. A spochybnila.
Je možné, že Rezník prežije aj túto Radu...