26. 8. 2005

Už rozumiem

Už rozumiem
VEC: Plnenie uznesenia Rady STV č. 74/2005. Vážený pán predseda Rady STV, kritériá pre posudzovanie odbornej spôsobilosti programových pracovníkov a ďalších tvorcov televíznych programov sú nasledovné: - zodpovedajúce vzdelanie, - odborná prax, - v prípade moderátorov kamerové skúšky, - bezúhonnosť. Profesionáli pracujúci v Slovenskej televízii, predovšetkým intendanti a dramaturgovia, ktorí kreujú program aktuálne k programovej štruktúre, si na základe týchto kritérií vyberajú vyššie spomínaných pracovníkov na spoluprácu so Slovenskou televíziou. Som presvedčený, že pri získavaní spolupracovníkov na tvorbu programu konzultujú niektoré svoje rozhodnutia aj s profesionálmi pracujúcimi v externom prostredí. Pri takto nastavených pravidlách, ktoré sú overené a fungujú sa domnievam, že nie je potrebné konzultovať tieto kritériá s vedením profesijných organizácií (OAT, Únia slovenských televíznych tvorcov), ktoré podľa mojich informácií fungujú viac formálne ako prakticky. S pozdravom